Δημιουργία Εκπαιδευτικών Περιεχομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε αυτό το σεμινάριο, θα ανακαλύψουμε πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία αυτή, με δωρεάν εργαλεία και χωρίς γνώσεις προγραμματισμού, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιεχομένων που προάγουν τη συνεργασία, την ενεργό μάθηση και την εξατομίκευση.
Καλωσορίζουμε όλους τους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν αυτό τον συναρπαστικό κόσμο εκπαίδευσης και να ενισχύσουν τις πρακτικές τους με την καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης.