Στρατηγικές Αναγνωστικής Κατανόησης -Προωθώντας την Αναγνωστική Κατανόηση των Μαθητών στα Κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας

Στο σεμινάριο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις στρατηγικές που έχει στη διάθεσή του η/ο εκπαιδευτικός προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές/-τριες της/του να κατανοούν σε βάθος το αρχαίο κείμενο. Δίνονται παραδείγματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητριών/-ών με αφορμή τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την ερώτηση κατανόησης τόσο στο διδαγμένο κείμενο όσο και στο αδίδακτο, όπως αυτή τίθεται στις πανελλήνιες εξετάσεις, μέσα από τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών, καθώς και παραδείγματα με αφορμή κείμενα που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο του Γυμνασίου.